در اصل قرن بیست‌ویکم چندان فرقی با قرن سیزدهم ندارد. هردوی این قرن‌ها را در کتاب‌های تاریخ این‌طور ثبت خواهند کرد: قرن اختلاف‌های دینی که مثل و مانندش دیده نشده، مبارزه‌های فرهنگی، پیش‌داوری‌ها و سوءتفاهم‌ها؛ بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و خشونتی که همه‌جا پخش می‌شود؛ و نیز نگرانی‌‌ای که "دیگری" منشأ آن است. روزگار هرج‌ومرج. در چنین روزگاری عشق صرفاً کلمه‌ای لطیف نیست، خود به تنهایی قطب‌نماست.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۳۹
zahralabbafan
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۲۰