قاعده‌ی هفتم: در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه‌ی انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی، نمی‌توانی حقیقت را کشف کنی، فقط در آینه‌ی انسانی دیگر است که می‌توانی خودت را کامل ببینی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
atena1987
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۲