قاعده‌ی هفدهم: آلودگی اصلی نه در بیرون و در ظاهر، بلکه در درون و دل است. لکه ظاهری هر قدر هم بد به نظر بیاید، با شستن پاک می‌شود، با آب تمیز می‌شود. تنها کثافتی که با شستن پاک نمی‌شود حسد و خباثت باطنی است که قلب را مثل پیه در میان می‌گیرد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
atena1987
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۴۲