قاعده‌ی سی‌ونهم: حتی اگر نقطه‌ها مدام عوض شوند، کل همان است. به جای دزدی که از این دنیا می‌رود، دزدی دیگر به دنیا می‌آید. جای هر انسان درستکاری را انسانی درستکار می‌گیرد. کل هیچ‌گاه دچار خلل نمی‌شود، همه‌چیز سرجایش می‌ماند، در مرکزش… هیچ‌چیز هم از امروز تا فردا به یک شکل نمی‌ماند، تغییر می‌کند. به جای هر صوفی‌ای که می‌میرد، صوفی‌ای دیگر می‌زاید.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۳ سال قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۱
Parviz
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۲۸