فراموش کرده بودم که می‌شود عاشق شد، می‌شود دل بست و در بی‌قراری‌اش سوخت، می‌شود مرد، آری می‌شود، با یک نگاه مرد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۸
Parviz
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۸
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۴
zahralabbafan
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Socrates
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۶
hedgehog
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۴
s@sahar
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۵