فراموش کرده بودم که می‌شود عاشق شد، می‌شود دل بست و در بی‌قراری‌اش سوخت، می‌شود مرد، آری می‌شود، با یک نگاه مرد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۸
Parviz
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۸
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۴
zahralabbafan
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۹
Socrates
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۶
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۱۴
s@sahar
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۵