سوم ژوئن. روزی که متولد شدم. سوم ژوئن 1919 در شهر کراکوف. سال تولد، روز تولد، هیچ کدام مهم نیستند تا موقعی که اتفاق مهمی رخ دهد و از خود بپرسی: چرا در آن روز و آن سال؟ چرا در این تاریخ؟ چرا سی سال بعد متولد نشدم؟ چرا در بدترین زمان و مکان ممکن؟ اکثر آدمها این سوال را از خود میپرسند؛ فکر میکنند اگر در تاریخ و جغرافیای دیگری به دنیا میامدند وضعشان بهتر میبود. ولی من حق داشتم. سوم ژوئن 1919، روز و سال خوبی برای تولد یک یهودی نبود، آن هم در شهر کراکوف!
۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۵
_Saleh
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۵
RendeAlamsooz
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۲۹
Aidiin
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۱
Regtim
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۸
Lady_L
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۴
Blackswan
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۹
hedgehog
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۷
Riahi_Parvin
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹
Mary_magdolen
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۵