سوال کردم: راستی پدربزرگ چه کار میکند؟
- حالش عالی است. گویی انرژی و نیرویی تمام نشدنی در وجودش نهفته است، به زودی نودمین سال تولدش را جشن میگیرد. اینکه او چطور موفق به چنین کاری شده جدا برایم تبدیل به معما شده است.
گفتم: خیلی ساده است، آدمهایی مثل او نه حافظه ی درست و حسابی دارند و نه وجدانی که عذابشان دهد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۸
ComeRun
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
Mamadreza
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۹
Roshaanak
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹
hedgehog
‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۲
Kasra
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۰
Bavar
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۷