۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۴
ComeRun
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
Mamadreza
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۸
holy.mary
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
Roshaanak
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۹
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۱
كتابخانه گوگولي
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۲۶
PrinceMyshkin
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۳۸