دل مارتی را شکستم، جدا دلش را شکستم. بی اندازه تاسف خوردم که چرا مسخره اش کردم. بعضی از اشخاص را نبایست مسخره کرد، ولو اینکه حقشان باشد، دلشان میشکند.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Farshaad
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۰
Fawzi
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۸
Abnos
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
docharane
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۳
Nazanin87
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۰۳
Roshaanak
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
hedgehog
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۹
MSusan
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۹
Mobina_fxr
‫۱۷ روز قبل، چهار شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۳