در سالهایی که جوانتر و به ناچار آسیب پذیرتر بودم پدرم پندی به من داد که آنرا تا به امروز در ذهن خود مزمزه میکنم. وی گفت:
هر وقت دلت خواست عیب کسی رو بگیری، یادت باشه که تو این دنیا، همه ی مردم مزایای تو رو نداشته ن.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۵
Ali
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۵
Hani_niro
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۸
Parviz
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۹
alihezar
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۴
M_soroush
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۶
hedgehog
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۷