۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۵
Parviz
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۴
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۵
holy.mary
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
jhamid93
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۴
zahralabbafan
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۴۷