ما برای شما پیام‌آور حقیقت بودیم، ولی حقیقت در دهان ما طنین دروغ داشت. برایتان آزادی به ارمغان اوردیم، ولی این آزادی در دست‌هایمان به شلاق بدل شد. به شما وعده حیات و زندگی دادیم، ولی صدایمان به هر جا که رسید، درخت‌ها خشکیدند و خش خش برگ‌های خشک بلند شد. از آینده به شما نوید دادیم، ولی زبانمان الکن بود و عربده کشیدیم….
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۵
nnegg
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۵
Mahkame
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۶
holy.mary
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۷
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۱
jhamid93
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۱