۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۶
Parviz
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۳
Elham
‫۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۳
holy.mary
‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۰