۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۶
Parviz
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۳
Elham
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۳
holy.mary
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۰
💟💟💟
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۶