۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۶
Parviz
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۳
Elham
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۳
holy.mary
‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۰