کتاب، کتاب، این کتاب‌ها که با اون تسلی آبکی که به ناامیدی‌هامون می‌دن جز عمیق کردن دردهامون به هیچ دردی نمی‌خورن.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۵۸
Parviz
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۹
hedgehog
‫۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹