کتاب، کتاب، این کتاب‌ها که با اون تسلی آبکی که به ناامیدی‌هامون می‌دن جز عمیق کردن دردهامون به هیچ دردی نمی‌خورن.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۵۸
Parviz
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۹
hedgehog
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۹