آدمی که حتی فقط یک روز زندگی کرده باشد می‌تواند صدسال را راحت در زندان بگذراند،آن قدر یاد و خاطره خواهد داشت که حوصله اش سر نرود.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱
holy.mary
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۷
Bavar
‫۲ ماه قبل، شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۲
Parviz
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۵
Mahkame
‫۳ روز قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۶