آدمی که حتی فقط یک روز زندگی کرده باشد می‌تواند صدسال را راحت در زندان بگذراند،آن قدر یاد و خاطره خواهد داشت که حوصله اش سر نرود.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۹ روز قبل، سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱
holy.mary
‫۲۹ روز قبل، چهار شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۷
Bavar
‫۱۸ روز قبل، شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۲
Parviz
‫۱۳ روز قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۵