آدم می‌خواهد دوستش داشتنه باشند، اگر نشد، مورد ستایش قرار بگیرد، اگر نشد، از او بترسند، اگر نشد، از او متنفر باشند و او را تحقیر کنند. روح از خالی بودن گریزان است و می‌خواهد به هر قیمت که شده، با دیگران ارتباط برقرار کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۳
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۸
jhamid93
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۵