آدم می‌خواهد دوستش داشتنه باشند، اگر نشد، مورد ستایش قرار بگیرد، اگر نشد، از او بترسند، اگر نشد، از او متنفر باشند و او را تحقیر کنند. روح از خالی بودن گریزان است و می‌خواهد به هر قیمت که شده، با دیگران ارتباط برقرار کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ روز قبل، سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۳
Parviz
‫۳ روز قبل، یک شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۸