۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳
Elham
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۵