تحقیقات به دفعات نشان داده‌است که خطرات الکل برای سلامتی، به مزایای نوشیدنش می‌چربد. استدلال من این است که مزایایش در سلامتی روانم، خطرات را توجیه می‌کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶
parham-nasa
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۸
Ali
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۰