همه فقط وانمود می‌کنند و ادای چیزی که نیستند را درمی آورند. تمام دنیا بر پایه ی دروغ و فریب ساخته شده است…
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۲
Mahkame
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۱
Ali
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۷
ketabkhaar
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۷