و اما کسانی که کارآفرینان را مجبور می‌کنند تا هرگز تسلیم نشوند چه؟ شارلاتان‌ها. گاهی باید تسلیم شوید. گاهی دانستن اینکه چه زمانی باید تسلیم شوید و چه موقع چیز دیگری را امتحان کنید عین نبوغ است. تسلیم شدن به معنای توقف کامل نیست. هرگز متوقف نشوید.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۰
Ali
‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۲
hedgehog
‫۳ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۰