۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۸
Ali
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۸
TheSaba
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۳
Mahkame
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۰