۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۸
Ali
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۸
TheSaba
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۳
Mahkame
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۰