۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۱
ammi1378
‫۲ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۰
Ali
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳
parham-nasa
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۹