گوش کنید، این گفتاری است که برونو به عنوان هدیه سال نو برایم فرستاده است: - وقتی که انسان دیگر به هیچ چیز باور ندارد، آن دم فرا رسیده است که بخشش کند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱۰ روز قبل، شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۱
Ali
‫۹ روز قبل، یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۳