می گویند فراموشی دفاع طبیعی بدن است در برابر رنج. می‌گویند دردی است که نوزاد، هنگام عبور از آن دریچه ی تنگ، متحمل می‌شود چنان شدید است که کودک ترجیح میدهد رنج زاده شدن را برای همیشه ازیاد ببرد
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Ali
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۱
parham-nasa
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۰
zahralabbafan
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۰
Elham
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۳
Parviz
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۱
Mobina_fxr
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۴