برای ما زمین جایی است که در آن زندگی می‌کنیم و ناچاریم با دیدنی‌ها و شنیدنی‌های آن بسازیم.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱۶ روز قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۷
Elham
‫۱۶ روز قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۲
Mobina_fxr
‫۱۶ روز قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۴
Ghazalehahmadi
‫۱۴ روز قبل، چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۰
noghtevirgol
‫۱۴ روز قبل، چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۲
Ali
‫۱۳ روز قبل، جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۰
YasamanG77
‫۳ روز قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۴