۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۴
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۴
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۸
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
Setareh1987
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۱