چیزی که از دست رفته، برای همیشه رفته و دیگر برنمیگردد. وقتی زمین چیزی را می‌بلعد، برای همیشه این کار را می‌کند و ما با احساس فقدان، گیج و منگ باقی می‌مانیم. اینها رنج‌های ما هستند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲ ماه قبل، شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۵۴
Ali
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۴
Elham
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۴
Mobina_fxr
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۳
Mahkame
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰