۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۱۳ روز قبل، شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۰۸
sayepn
‫۱۳ روز قبل، شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۲۶
Ali
‫۱۲ روز قبل، یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۳