۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۶
Ali
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۳
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷
Elham
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۳
nnegg
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۰
💟💟💟
‫۷ ماه قبل، شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۳۸
HouriehEbrahimi
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۵