۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۶
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۳
Mahkame
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷
Elham
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۳