انسان نمی‌تواند بدون انسان‌های دیگر زندگی کند. انسان نیاز به انسان‌های دیگر دارد، آن هم نه فقط انسان‌های کوچک،، بلکه انسان‌های بزرگ.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۸
Elham
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۰
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۵