انسان نمی‌تواند بدون انسان‌های دیگر زندگی کند. انسان نیاز به انسان‌های دیگر دارد، آن هم نه فقط انسان‌های کوچک،، بلکه انسان‌های بزرگ.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۸
Elham
‫۳ ماه قبل، شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۰
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۴۵