در هر مملکتی که حاکمی مستبد حکومت کند، هر نویسنده ای به خاطر ابراز عقیده ی مخالف به مخاطره می‌افتد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۰۸
Elham
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۲۶
parham-nasa
‫۱ سال قبل، شنبه ۷ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۵