باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد. آنقدر که اشک‌ها خشک شوند. باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد، دفتر زندگی را ورق زد. به چیز دیگری فکر کرد. باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۰۶
keeganpruss
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۴۰