تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
شهریور
مهر
آبان

آخرین فعالیت‌ها


 • هویت
  از هویت :

  شانتال دریافت که باید شدت عشقش را پنهان نگه‌دارد تا از برانگیختن خشم مردم‌بدخواه برحذر باشد. (...)

 • هویت
  از هویت :

  می‌توانیم خودمان را به‌خاطر عملی یا اظهارنظری سرزنش کنیم، اما نمی‌توانیم خود را به‌خاطر یک احساس سرزنش‌کنیم. کاملا ساده است: چون ما ابدا هیچ کنترلی بر روی احساساتمان نداریم! (...)

 • هویت
  از هویت :

  هر زنی به واسطه‌ی علاقه یا عدم‌علاقه‌ای که سایر مردها به او نشان می‌دهند، سن‌وسال خود را می‌سنجد. آیا ناراحت و رنجیده‌خاطر شدن به‌خاطر این موضوع، مضحک و مسخره نیست؟ (...)

 • هویت
  از هویت :

  نیک به خاطر بسپار: دین ما زندگی را ستایش‌می‌کند. واژه‌ی زندگی، پادشاه واژه‌ها است. شاه واژه‌ها با واژگان‌عظیم و پرطمطراق دیگری احاطه شده است. واژه‌ی «ماجرا» ، واژه‌ی «آینده» و واژه‌ی «امید»! (...)

 • هویت
  از هویت :

  این ابیات بودلر را حتما می‌دانی: ای مرگ، ناخدای‌پیر، وقت حرکت فرارسیده است! بیایید لنگر را بکشیم این سرزمین، ما را خسته و ملول می‌کند، ای‌مرگ، بیایید بادبان را برافرازیم و حرکت آغاز کنیم. (...)

 • هویت
  از هویت :

  بله، من می‌توانم دو چهره داشته‌باشم، اما نمی‌توانم هر دو چهره را در آن واحد داشته‌باشم! (...)

 • هویت
  از هویت :

  خیلی سخت است که در کارتان کمال‌گرا باشید و درعین‌حال، از خوارشمردن آن کار بدتان بیاید. (...)

 • هویت
  از هویت :

  من سابقا از مردن هراسی نداشتم اما اکنون می‌ترسم؛ از این تصور که پس از مرگ، همچنان زنده بمانیم رهایی ندارم. انگار مردن به معنای زندگی در یک کابوس‌دائمی است. (...)

 • هویت
  از هویت :

  هر چند وقت یک‌بار رویا به کابوس تبدیل می‌شود. فقط در زندگی‌واقعی، کابوس خیلی‌زود پایان می‌یابد؛ چراکه شما شروع می‌کنید به دادوفریاد کردن و از خواب بیدار می‌شوید. (...)

 • هویت
  از هویت :

  شما همه‌چیز را می‌دانید و همه‌چیز را می‌شنوید، اما آنها -پزشکان- این را نمی‌فهمند و همه‌چیز را در مقابل شما می‌گویند؛ حتی چیزهایی که شما نباید بشنوید: این‌که شما دیگر از دست رفته‌اید یا این‌که مغزتان به پایان کار خود رسیده‌است! (...)

 • هویت
  از هویت :

  دیدن یک‌دوست‌قدیمی ناراحت‌کننده است. (...)

 • هویت
  از هویت :

  حتی نمی‌تواند خودش را بکشد؛ چون خودکشی خیانت محسوب می‌شود. خودکشی فقدان صبر و رد کردن انتظار است. (...)

 • هویت
  از هویت :

  تصور کنید کسی که عاشقش هستید ناپدید می‌شود و شما هرگز نخواهید فهمید که چه اتفاقی برایش افتاده است. این اتفاق می‌تواند انسان را به جنون وادارد. (...)

 • مرگ شادمانه
  از مرگ شادمانه :

  ترس از مردن، دلبستگی‌بی‌پایان نسبت به چیزی است که در آدم زنده است. (...)

 • مرگ شادمانه
  ستاره داد
 • مرگ شادمانه
  از مرگ شادمانه :

  و مرگ مانند حرکتی بود که مسافر تشنه‌لبی را که بیهوده می‌کوشد عطشش را رفع‌کند، از آب محروم‌می‌کرد؛ اما برای دیگران حرکت محتوم و لطیفی است که هم محو و هم انکار می‌کند، همچنان که به حق‌شناسی و طغیان به یکسان لبخند می‌زند. (...)

 • دیوانه‌وار
  ستاره داد
 • سقوط
  ستاره داد
 • میرا
  ستاره داد
 • جنگجوی عشق
  ستاره داد
 • دفترچه‌ها
  ستاره داد
 • بیگانه
  ستاره داد