زندگی حتی وقتی انکارش می‌کنی، حتی وقتی نادیده اش می‌گیری، حتی وقتی نمی‌خواهی اش، از ناامیدی‌های تو قوی‌تر است. آدمهایی که از بازداشتگاه‌های اجباری برگشته اند، دوباره زاد و ولد کردند. مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند، که مرگ نزدیکانشان و سوخته شدن خانه هاشان را دیده بودند، دوباره دنبال اتوبوس‌ها دویدند، به پیش بینی‌های هواشناسی به دقت گوش کردند و دخترهایشان را شوهر دادند. باورکردنی نیست؛ اما همین گونه است. زندگی از هر چیز دیگری قوی‌تر است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۷ روز قبل، سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۳۶
keeganpruss
‫۱۷ روز قبل، چهار شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۱۰
lilamah
‫۱۵ روز قبل، پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۵