یاد اصطلاحی افتادم که این موقع‌ها کاربرد دارد و سعی می‌کنم آن را تکرار کنم. "زندگی ای که…" هر چه سعی می‌کنم ادامه ی آن را به یاد بیاورم، فایده ای ندارد؛ اما دخترک به دادم می‌رسد. "زندگی ای که با ترس سپری شود، عین مرگ است!"
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۷