۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Nadiya79
‫۱۴ روز قبل، دو شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۱۴
Ali
‫۱۴ روز قبل، سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۱