فردا صبح، آنا فراموش می‌کند که قول داده ام او را به خانه اش ببرم. تمام چیزی که درک می‌کند، احساس آن لحظه اش است و خوشبختانه این احساس چیزی جز امنیت و شادمانی نیست. ما می‌توانیم با گفتن حقیقت، هر لحظه را برایش پر از تشویش و غم کنیم یا به او دروغ بگوییم و هر لحظه اش را سرشار از شادمانی کنیم. این انتخاب ماست و مسلما اگر من جای او بودم، دومی را ترجیح می‌دادم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Nadiya79
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۱۴
Ali
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۱
💟💟💟
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۲۳