افرادی که برنامهٔ ویژه‌ای را برای زمان و مکان اجرای یک عادت جدید دارند، احتمالا بیش از سایرین آن را پیگیری خواهند کرد. افراد زیادی هستند که سعی می‌کنند عادت‌هایشان را بدون بررسی این جزئیات تغییر دهند. به خودمان می‌گوییم "می‌خواهم سالم‌تر غذا بخورم" یا "می‌خواهم بیشتر بنویسم" ، اما هیچ‌گاه دربارهٔ زمان و مکان اجرای این رخدادها صحبت نمی‌کنیم. آن را به دست شانس می‌سپاریم و امیدواریم که "صرفا اجرای آن را به خاطر بیاوریم" یا در زمان صحیح انگیزهٔ لازم را داشته باشیم.