آن‌ها مرا در سکوت زندانی کرده بودند. من خیلی فکر کرده‌ام… آن‌ها نه مرا شکنجه کردند… نه از من سؤالی کردند. مجازاتشان فقط آن بود که تا ابد در سکوت زندگی کنم، تا سکوت باشد، من اسیرم.