۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faruogh
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۰۰
hedgehog
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۲۶
Mehranzeylabi
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۱۷