وقتی یک دختر زیرک با یک شکارچی روبه‌رو می‌شود، سر خود را بالا می‌گیرد و او را می‌پاید. نتیجه اش این می‌شود که او آنچه را که "واقعاً اتفاق می‌افتد" می‌بیند. اما یک دختر ساده دل سرش را در شن فرو می‌کند و آنچه را که "دوست دارد" می‌بیند.