هنگامی‌که شما خود را فراموش کنید، آتش رابطه تان نیز فرو می‌نشیند. اگر مرد را به کبریت تشبیه کنیم، شما آن نوار آتش زنه کنار جعبه کبریت هستید. وقتی آن نوار ماهیت خود را از دست بدهد و کند شود، به آتش کشیدن کبریت نیز سخت می‌شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱۱ روز قبل، شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۳۲
Faruogh
‫۶ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۳۸