کسی که "آن چیزی که نمی‌دانم چیست" را دارد، رفتار با نشاط و جذابی دارد و به گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار به وقایع اطرافش اهمیت چندانی نمی‌دهد. او یک زیرک است که نه تنها "محتاج" مرد نیست، بلکه خیلی وقت‌ها نیز او مرکز توجهش نیست.