در واقع تفاوت زیادی میان شخصیت و منش یک زن زیرک و یک دختر ساده دل وجود ندارد. ربطی هم به رک و صریح بودن و یا نبودن‌شان ندارد. یک زیرک شخصیت خود را با کارهایی که "انجام می‌دهد" نشان می‌دهد چون اصلاً دوست ندارد خود را مقابل یک مرد "وا بدهد".
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱۲ روز قبل، شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۵۲
Faruogh
‫۸ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۳۸