دلش‌می‌خواست حجمی را که در دنیا اشغال‌کرده‌بود، کاهش‌دهد تا زمانی‌که دیگر چیزی از آن باقی‌نماند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Mehranzeylabi
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۴