البته طرف‌مقابلش مرد خوش‌قیافه‌ای نبود. زیبایی را نمی‌شود با سالاد خورد. درعوض مرد خوش‌قلب و مهربانی بود و آنها به‌یکدیگر دلبسته بودند. مگر عشق چیزی جز این است؟