برای زیستن باید وقت‌کافی در اختیار داشته‌باشی. زندگی نیز مانند هر اثر هنری نیاز دارد به آن فکر شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehranzeylabi
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۴۸
Ali
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۷