همان‌گونه که خیلی‌وقت‌ها برای آدم پیش می‌آید، بهترین چیزهایی که در زندگی‌اش داشت، اطراف بدترین‌ها، متبلور شده‌بودند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehranzeylabi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۲
Ali
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۲
KiarashMilani
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۱:۳۷
HouriehEbrahimi
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۶:۰۶