۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehranzeylabi
‫۲۹ روز قبل، دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۲
سبحان
‫۲۶ روز قبل، پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۳۱